Témák

Az aura - a finom energiamező / A fény - gyógyító erő és őserő
Emlékek, Határszabás / Energia - erőveszteség
Energiakiegyenlítés
Idegen energiák kioldása az aurából
Energiastruktúrák, Lélekrészek
Öntudat, Önérték


Az aura - a finom energiamező

Az aura az ember finom állapotú energiatere a fizikai testben van, azt körülveszi,
azon túlterjed és kisugárzik. Az emberi energiamező magába foglal egy összetett
energiarendszert melynek funkciója alalapvetően fontos az ember létezésében.

Az ember megérzi mások auráját mint karizmát vagy kisugárzást. Az aura közelsége
kellemes de éppen zavaró, nyomasztó hatással is lehet másokra. Az ember finomabb,
valamely szinten természetes képessége lehtővé teszi, hogy az aurát intuitívan, testével,
érzékeivel vagy szellemi szinten érzékelje. Egy médium különböző módon érzékelheti a
finom energiákat, az aurát, a belső és fizikai szemmel, érzelmileg, szaglás, ízlelés révén is.

Az efféle vagy hasonló látnoki képesség lehet természetes is, ugyanakkor az aura tisztítása
és energeteikai gyógyulása segithet az érzékeket kifinomítani vagy kibontakoztatni.

Az energiamező és az energiarendszer, egy egymásra ható precíz felépítésű összetett
rendszer. Ebben a rendszerben éli meg és bontakoztatja ki az ember a képességeit.
A finom állapotú funkciók a fizikai működésnek fontos “kellékei” és irányítói.

Az energiarendszer - magába foglalja az energiák áramlását, az energiapályákat,
a meridiánrendszert, a fő és kisebb energiaközpontokat és a szervek energiáit.

A tudat - az ember tudataszintjei az energiatestekből - a hozzátartozó energiaközpontokból, energiafolyamokból, meridiánokból, a szervek energiáiból épül fel.

Az energiatestek
A fizikai test tudatához tartozó - éteri test,
az érzelmi tudathoz tartozó - érzelmi vagy emocionális test,
a mentális tudathoz tartozó - mentális test,
és a spirituális tudathoz tartozó - spirituális test.

Az energiatestek és az energiaközpontok, a meridiánrendszer és az energiaáramlatok
révén érik el stabilitásukat. Az éteri energiatestben életenergia folyamlik mely a fizikai
testet látja el életerővel. A test betegségei általában az éteri testben létrejött energetikai
károsodások, energiaveszteségek és blokkok. Ezek több energiatesten és az aura rétegein
kersztül is végig húzodhatnak.

Az energiaközpontok
Az erők forrássai valamint a tudat szekhelyei, melyek a testben és a fej felett merőleges
rendezettségben helyezkednek el. Formájuk forgó energia-szirmokhoz hasonlítható.
Minden energiaközponzhoz egy alapszín tartozik, belső szerkezetük finom és összetett
különböző színekben.

Az energiatest energiaközpontjai és aurarétegei mozgékonyak - nyúltak, lyukasak, szakadtak,
kicsik is lehetnek, összekötődhetnek idegen energiákkal, energiemezőkkel.
Az aurarétegek lényünk részei, melyek kioldódhatnak, eltávolodhatnak az aurából.
Ezáltal az energiapályákban és folyamaiban torlódások keletkezhetnek.

Az aura és rétegeinek elváltozásai, sebei által energiaveszteség, majd idővel az energiahiány
veszélye léphet fel. Az aura energiahiánya megzavarhatja a harmóniát, a közérzetet, a pszihés- emocionális egyensúlyt. Káros hatással lehet az energiaháztartásra, a tisztánlátásra, az érzelmekre,
a test mozgékonyságra, általában véve az egészségre.

Az aura energetikai sérüléseinek, zavarainak előidézői.
Alapjában véve az élet szituációi, körülményei, sokkok, megélt traumák energetikailag
különböző hatással vannak az aurára. Viselkedésformák, berögződött szokások szintén
nyomokat hagyhatnak az aurában. Úgyszintén a széndékos akarat, bizonyos szavak és
a beallítottság energiái is megsebesíthetik a saját és mások auráját.

Az energiagyógyítás, a finom energetikai zavarásoknak és sérüléseinek, a megterhelt aura
energiáinak kiegyenlítésének és gyógyításának alapja. A fényenergia gyógyítóan hat az aura
energetikai sérüléseire, zavarásaira és hiányosságaira.

A fény - Spirituális gyógyító erő

A fény a termtés ősenergiája - isteni fény, őserő, a gyógyulásért.
Egy természetes spirituális erő mely közbenjár a transzformációban, a tisztulásban,
a tudat fejlődésében kibontakozásában és a gyógyulásban.

A fény gyógyító ereje az ember számára, szive-lelke mélyén ismert - e lelki összeköttetés
révén érthetően, természetes módon reagál a fény gyógyításaira, tudatosan vagy
természetszerűen benső belegyezését adja, hogy a fény hatékony lehessen. Az ember
képes a fényt érzékelni tudatával, emocionálisan, érzékeivel, testével vagy látván.

A fénynek többféle rezgése van. Minden rezgésnek megvan a meghatározott színe és az
élőlényekre való hatása - pl: szines fény, fehér fény, reiki. A Reiki energia a fényspektrum
külső (durvább) rezgése. A Reiki energia rezgése az anyag felé irányúl - az anyagon keresztül
a finom állapotú szinteken - a testen keresztül az érzelmi és szellemi szinteken gyakorol hatást.
A fehér fény, egy sokoldalú gyógyító erő, - magába foglalja a fénynek minden színét.
Minden színnek konkrét gyógyító ereje és hatása van. A fény karmát is fel tud oldani.

Emlékek

Megélt szituációk felvillanásai, emlékei az ülések alatt és után fontos részei, súlypontjai
lehetnek a gyógyulásnak. Az energiagyógyításban az emlékek úgyszintén az aurában és az
energetika rendszerében a gyógyulás folyamatáinak ütemében lesznek kezelve.

Az emlékezés megnyitja a tudatot és az energiamezőt vagyis azokat az energiákat amik vele
összefüggenek. A fény gyógyító erje az emlékekhez kapcsolódó energetikai terülteket veszi
kezelésbe. Ennek leforgása közben az emlékek általában tudatosan jelen vannak.
Az emlékekhez tartozó szellemi, lelki, érzelmi és testi aspektusok szintén be lesznek vonva
a gyógyulás folyamatába. Az aura kezelésbe vett területei energetikalilag megtisztúlnak,
állóképesebbek lesznek, mely pozitív hatással van az energiarendszere majd a lényre.

Az emlékek intenzitása és feldolgozása ütemezett összhangban van a bensvővel.

Határszabás

Az emberek közötti és a környezetükhöz lévő határok betartása lényeges fontosságú annak éredekében, hogy az ember "önmagánál maradjon" lénye stabíl és az aurája rendezett, zárt maradhasson. Az auragyógyításban az energiák kiegyenlítése és gyógyítása révén a határszabás képessége megerősödik. A kezelések alatt az elhatárolás nehézségének okai, összefüggései tudatosulhatnak.

Az elhatárolás képessége az élet körülményei, az aura sérülései, viselkedésminták, emocionális
vagy mentális okok, szándékok, megélt szituációk, traumák, elfojtások áltál legyengülhet
elváltozhat. Idegen energiák, behatások az aurában blokkolhatják az természetes elhatárolás
energiáit. Úgyszintén legyengülhetett a határszabás képessége és annak tudata, müködése
ha lényrészeink valamilyen okból kifolyólag nem tartózkódnak az aurában. Ha az aurából az
idegen behatások kioldódnak, a lényrészek újrintegrálódnak, az aurarendszer energiái
kegyenlítődnek, sebei meggyógyulnak, az aura e részei regenerálódnak, zártabbá válnak
az elhatárolás képessége megerősödik.

Életerő - energia, erőveszteség

Az életerő létünk alapja.
Az energiagyógyítás segítséget nyújthat az elveszett életerő visszanyeréséhez.

Az emberben lévő erők, energiák különböző események hatása révén - életszituációk,
kapcsolatok, szándékok és viselkedésminták vagy az elhatárolás hiányai által legyengülhettek,
le-blokkoltak. Az aurarendszer sérülései az energiaközpontokban, az auratestekben, az
energiafolyamokban, energeivaeszteséget okozhatnak, ami az energia és erő csökkenéséhez,
hiányához vezethet. Erőveszteség vagy energiahiány összefügghetnek a nem feloldott
élethelyzetekkel és témákkal is. Az életerő összességében, az előző életek feloldatlan,
gyógyulatlan tematikái által is legyengülhetett.

A fény gyógyulási folyamatai teljesen individuálisak. Egy olyan gyógyulási munkafolyamat
ahol az erők és az energiaháztartás összessége kiegyenlítődhessen, megerősödjön és teljes
gyógyulását elérje, egyeseknél igénybe vehet 1 vagy 2 évet is.


Energiakiegyenlítés

Egy energiakiegyenlítés annyit jelenti, hogy az összekevert energiák a fény erejével
rendeződnek és megtalálják eredeti, egyéni helyüket.

Alapjában véve az ember az auramező energiáit életszituációi által szétszórhatja vagy elevszíthet
belőle. A saját energiák bizonyos helyzetekben szívesen helyet keresnek mások aurájában, ott egymásba keverődhetnek vagy be is fészkelhetik magukat. Az energiák benntragdahatnak más,
idegen helyeken, térségekben is.

Ha idegen energiák - mások energiái felhalmozódnak a saját aurában, az megterheli az embert, blokkokat idézhet elő, elidegenedést is okozhat. A fény képes arra, hogy az összekevert energiákat kiegyenlítse, kioldja az aurából és gyógyulást idézzen elő. E folyamat segít abban, hogy az ember rendezni tudja magát, hogy saját energiái megtalálják megfelelő helyüket, az aura újra egyensúlyba kerüljön, zárt és rendezett legyen.

A fény kiegyenlítően, gyógyítóan tud hatni az előző életek összekevert energiáira is.


Idegen energiák kioldása az aurából, energiastruktúrák

Az idegen energiák a fény által kioldódnak az aurából és a saját energiamező energiái
kiegyenlítődnek, regenerálódnak. Ez lehetővé teszi, hogy az ember könnyebben "önmagánál"
és saját erőpotenciáljában maradhasson. Az ember igy jobban érzékelheti, mélyrehatóbban
megismerheti önmagát.

Idegen energiák - lényrészek, energiamezők, energiastruktúrák - szerkezetek, másoki energiái,
más lények energiái, itt ragadt lelkek energiái. Az idegen energiák beépülhetnek az ember
energiaterébe, összekapcsolódhatnak azok részeivel vagy befészkelhetik magukat.
Átformálhatják az auramezőt, kárt tehetnek benne, megváltoztathatják az ember érzéseit,
a tisztánlátást, az érzékeket, gondolatait, szándékait, az életerőt. Ha az aurában idegen
energiák vannak, az ember lénye általuk befolyás alatt állhat.


Energiastruktúrák

Energiastruktúrák - energiából képzett energiaformák. A gondolatok, akaratok, szándékok
energiáinak képződményei, melyek behelyezkednek mások aurájába vagy a saját auramezőbe.
A már létrejött energiaformák nem tudván vagy akart szándékkal müködésbe léphetnek.
Befolyásolhatják az embert és az aurát, zavarást idézhetnek elő, "lehúzhatják" az életerőt,

egyben testi fájdalmakat is okozhatnak.

Az emberek között az aurákban különféle nagyságú energiaformák - mint "kapcsolat szálak"
is létre jöhetnek. Az ilyen energiaformák a fény által feloldódhatnak, transzformálódhatnak.


Lélekrészek

Az ember lényéből, aurájából vagy tudatából bizonyos lélekrészek (az önnön lény részei)
eltávozhatnak, melyek más helyeken vagy mások aurájában is tartozkódhatnak.
Előfordulhat, hogy több méter távolságban a saját aura és test körül mozognak.

Sokkok, traumák vagy elfojtások következtében a lélekrészek önvédelemből is kiléphettek az
emberből, lényéből. A fény újra visszatudja hozni az önön lénybe azokat a lélekrészeket, melyek
valamilyen okból kifolyólag eltávoztak. A fény párhuzamosan gyógyítóan hat a lényrészek
távozásának okozataiban. 


Öntudat, Önérték

Az ember öntudata, természetes önértéke pozitív éltérzéseinek, emberi hitelességének és
fejlődésének egy fontos aspektusa. Ez az igaz bensőre vonatkozik, nem a külső értékek és
mesterkélt dolgok mutogatására vagy figyelemkeltésre. Életszituációk, berögzött minták,
beállítottság, viselkedésformák de éppúgy az aura idegen behatásai, sérülései
megváltoztathatták az ember "valódi önmagát".

A fény finom módon segítséget nyújt, hogy az ember a valódi önértékét felfedezhesse vagy
újra rálelhessen. Egy temészetes folyamat, az igaz lény gyógyúl mely felfigyel saját magára.


<  Start magyar     < Start német / Energieheilung Daniela Onella Wörndl Wien, Salzburg