Az aura az ember finom állapotú léte, lénye és  energiatere –
mely a fizikai testben van, azon túlterjed és kisugárzik.  

Finom állapotú természete - a pszihé, a gondolatok, az érzelmi világ,
a spirituális tudat - egy összetett-komplex kapcsolatban áll a
szellemiséggel, a lélekkel, az éteri és a fizikai test-el.

Az aura számos lélekrészből és rétegekből áll, melyek a testtel együtt, egy
energetikai rendszer által (energiafolyamok, meridiánrendszer, erőközpontok)
vannak energetikailag ellátva és fenntartva.

A fény, az isteni gyógyító és őserő,
energetikai spirituális gyógyulást idéz elő az aurában,
a önön lényben, a testben, ahogyan az egyénileg szükségszerü és feldolgozható.


Az aura energetikai gyógyulása harmóniát teremt a lélekben, a szellemiségben, a testben.
Az ön-gyógyítás folyamata állhat be, mely úgyszintén tisztítja a tudatot, kifinomulhatnak az
érzelmek, a gondolatok, az érzetek. Emellett az aktuális élet-témák részletei is rendeződhetnek.

Az energetikai munka a fénnyel nem feltételezi az auráról való ismereteket.
Elég az érzésekkel, gondolatokkal és az ösztönös, temészetes érzékekkel dolgozni.
Az ember és lényessége nem-tudván vagy akarván saját maga dönt gyógyulásáról
és hogy a fény gyógyító ereje milyen intenzítással járjon el.

Az aura-tisztítása a fénnyel, az energiagyógyítás egy alapkezelése, melynek huzamosabb
időn keresztül lévő alkalmazása egy benső egyensúlyt, harmóiát teremt, egyben enyhítheti
a lelki, testi panszokat.
                    
A gyógyulások folyamatait mindenki különböző módon dolgozza fel, ezért a fény gyógyító ereje
az önnön-lényre szabott sorrendbe veszi kezelésbe az aura területeit. Ha az ember kimondottan sok terhet hord magával a sorrend betartása és annak megfelelő időpontja fontos tulajdonsággal bír a kedvező gyógyulásban. Bizonyos témák, annak blokkjainak, energia-zavarásainak vagy sérüléseinek túl korai vagy nem megfelelő időpontban lévő kezelése az energiák zavarát, keveredését és további energetikai torlódást idézhetnek elő.
"Egy farakás közepéből is nehézkes lenne valamelyik fadarabot csak úgy kihúzni."

Az energiák gyógyítása révén a test is reagál. Forróság, hideg-érzet, viszketesség, húzós
fájdalmak, köhincselés, gyengeség vagy fáradság, könnyű rosszúllét - az ilyen és ehhez hasonló
tünetek a gyógyulás közben felléphetnek, intenzitásuk változhat majd el is múlnak.
A gyomorkorgás vagy az ásítás, az oldás, a gyógyulás és az ellazulás jelei.


Emlékek

Az enegetikai gyógyulás természetes folyamata ha gondolatok, megélt érzelmek vagy szituációk jönnek a felszínre és az ember visszaemlékszik. Az emlékezés révén az önnön-lény témái, az ahhoz tartozó sérült aurarétegek és energiái nyílnak meg, amit a fény energetikailag kezel és gyógyít. Emiatt a gondolatokat, érzéseket, melyek az ülések alatt jönni szeretnének hagyja szabadon engedni. Az emlékek úgyszintén aktiválhatóak a fénnyel is, hogy az ember "alámerûlhessen". Ilyen esetben az gyógyúl ami lehetséges. Szükségszerûen idegen energi´ak oldódnak ki az aurából, elveszett lélekrészek integrálódnak, egymásközt létrejött energiák egyenlítődnek ki, kapcsolatszálak oldódnak fel.


Minták, szokások oldása

Minták kialakulásának különböző okai lehetnek - a lénynek valamely hiányérzete, életszituációk,
idegen befolyások is előidézhették. A fény gyógyító erejével a minták a lényben gyógyíthatóak.
Oldásuk által érthetővé válhat a hátterük, tudatosulhatnak, kitisztulhatnak a velük összefüggő gondolatok, érzelmek.
A konkrét megfigyelés és a benső őszinteség önmagunkhoz továbbmélyíthetik a gyógyulást.

Energiahiány és belső konfliktusok - idegen energiák az aurában

Az ember saját energiahiányait és belső konfliktusait feltölthette, betakarhatta, összekeverhette
vagy elnyomhatta mások energiáival. Ez a saját energiarendszerben blokkokat idézhet elő.
A kezelések alatt lényeges és fontos az, hogy lényének hiányosságaira raépített, beépített, rátelepedett idegen energiák az aurából kioldódjanak és újra kiegyenlítődjenek. Ez azért is előnyös, hogy aura tényleges energia-hiányosságai és az ahhoz fûződő témák és benső konfliktusok tudatosúlhassanak lénye gyógyulása érdekében.

Nehezebb tematikák

Fájdalmakkal teli tapasztalatok, traumatizált lélekrészek vagy még érintetlen, elfojtott témák kellemetlen hatással lehetnek a szellemi, pszihés, az érzelmi szintekre és az egészségre.
Mélyebben szunnyadó témák, néha "lassabban ébrednek fel, a benső világ és az önnön-lény egyensúlyban maradása és optimális gyógyulása érdekéeben. A fény gyógyítása összhangban jár az emberrel és benső világával, megőrzi annak egyensúlyát. Ha egy téma meg nem érett meg a gyógyulásra, a fény előnyben részesít más területeket melyek jelenleg gyógyúlni szeretnének.

Karma-feloldás a fénnyel, ok és okozat

A karma a tett, a gonolkodásmód és a szándékok következménye, mely a sors egy részét képezi.
"Energia formát őlt és hatást gyakoról."
Egy karma megzavarhatja vagy teljes mértékben befolyásolhatja a pozitív fejlődést. Némely karma ami az ember életében "átélésre vár", annak csak részleteit tudja a fény vagy a karmikus tûz feloldani. Itt olyan karmákról van inkább szó, amit az ember saját maga okozott vagy annak részese volt.
A fény segíthet a karmák feloldásának folyamataiban.<  Start magyar     <  Start német / Energieheilung Daniela Onella Wörndl Wien, Salzburg